Chúng tôi cung cấp một hộp chat đơn giản, tiện lợi cho website của bạn, giúp khách hàng cảm thấy được quan tâm hơn!

Đăng ký miễn phí ngay!

Chúng tôi giúp bạn nhận diện tên, email và số điện thoại của khách hàng

Chúng tôi giúp bạn thống kê chúng lại để theo dõi, thống kê, phát triển

Chúng tôi cung cấp một công cụ đơn giản, với chi phí thấp nhất, nhưng vẫn đầy đủ chức năng

Chúng tôi phát triển công cụ, tính năng hằng ngày, và bạn không cần phải trả thêm phí nào khác để mua thêm tính năng!


Dùng thử ngay!

Tính năng

Từng tính năng của seenChat đều được thiết kế đơn giản để giúp bạn tiếp cận khách hàng hiệu quả


Hộp chat

✓ Cài đặt đơn giản

✓ Tùy chỉnh giao diện, màu sắc

✓ Thay đổi avatar, banner mời chat

✓ Thay logo doanh nghiệp

✓ Dán nhãn cho cuộc trò chuyện

✓ Lưu trữ cuộc trò chuyện

✓ Tùy chỉnh âm thanh thông báo

✓ Tạo thư viện câu trả lời nhanh

✓ Lấy thông tin khách truy cập

Theo dõi và quản lý

✓ Tìm kiếm, chỉnh sửa thông tin

✓ Thêm nhân viên cùng quản lý

✓ Tên, logo nhân viên riêng biệt

✓ Lọc danh sách khách hàng

✓ Lọc email, số điện thoại khách hàng

✓ Gửi SMS, email đến khách hàng

✓ Chặn cuộc trò chuyện

Chủ động mời chat

✓ Chủ động gửi tin nhắn mời chat

✓ Chủ động yêu cầu tên, số điện thoại, email

✓ Tùy chỉnh câu hỏi, câu trả lời

✓ Chat trên nhiều website

✓ Chat offline

Tự động trả lời

✓ Thư viện câu hỏi và câu trả lời

✓ Tắt bật trả lời tự động

✓ Cấu hình trả lời tự động

✓ Gợi ý thêm nhanh câu hỏi

Khách hàng đang chờ.
Bắt đầu ngay.

Dùng thử ngay!

Vì khách hàng thân yêu